You are here: Past GIS Conferences and Publications 01. SIS 1994

01. SIS 1994RSS

Add your listing here

International scientific conference: Systemy Informacji Przestrzennej GIS / LIS w gminie i regionie (Spatial Information Systems GIS/LIS in Commune and Region). Poland: Szczyrk, 12-14 September 1994
 
Informacja i informatyka w administracji publicznej (Information and Informatics in Public Administration). Vol. II. Ed. A. T. Jankowski. Katowice: SILGIS Center Association, 1994

Pl. Politechniki 1, , , 00-661

Stare porzekadło informatyczne: śmieci na wejściu - śmieci na wyjściu, psuje i będzie ciągle psuje i będzie ciągle psuć dobre samopoczucie akwizytorów systemów informatycznych klasy LIS oraz tych wszystkich, którzy popadli w stan fascynacji pod wpływem re ...

AuthorZdzisław Adamczewski et al.
AffiliationWarsaw University of Technology

Pl. Politechniki 1, , , 00-661

Na około połowie obszaru regionu Górnego śląska deformacje pionowe powierzchni na skutek eksploatacji złóż węgla kamiennego osiągają wartości rzędu kilkudziesięciu metrów, a tempo osiadań gruntu dochodzi do kilku centymetrów na dobę. Dotychczas deformacje ...

AuthorZdzisław Adamczewski
AffiliationWarsaw University of Technology

Pl. Politechniki 1, , , 00-661

W niniejszym tekście przedstawiamy niektóre z możliwością MapInfo ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego zastosowanie jako zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w planowaniu przestrzennym Przedstawiamy także nasze opinie dotyczące ogólnej prob ...

AuthorSławomir Bartnicki
AffiliationWarsaw University of Technology

, , 40-001

W referacie przedstawia ono różnorodne możliwości zastosowania technologii GIS w procesie przetwarzania informacji w ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - z perspektywy doświadczeń biura projektowo - konsultingowego, szeroko wykorz ...

AuthorIwona Batkowska et al.

Ljudevita Gaja 32, , , 10000

The church of St. Mary on Brioni, built at the beginning of the fifth century, was originally a hall-church measuring 28,9 x 9,8 m, with a double decked roof. At the end of the fifth century the church was transformed into a three-nave basilica with the a ...

AuthorVlasta Begovic-Dvorzak, DPh et al.
AffiliationThe Institute of Archaeology in Zagreb

Będzińska 60, , , , 41-200

Poprzez obserwacje i badanie człowiek stara się poznać różne zjawiska, z którymi styka się w życiu i od których często zależy jego egzystencja. Robi to, stosując różnego rodzaju środki pomocnicze i metody badawcze. Niektóre obiekty są tak drobne, że do ic ...

AuthorWojciech Dobiński
AffiliationDepartment of Geomorphology, University of Silesia

Doświadczenia odrodzonego w 1990r samorządu terytorialnego wykazały, jak ważną rolę do spełnienia ma informatyka w usprawnianiu pracy gmin. Pozwoliły również stwierdzić, że metody informatyzacji gmin muszą ulec znacznym przeobrażeniom, w celu zwiększenia ...

AuthorFranciszek Florek
File1994-SIS-037-057-FLOREK.pdf (309 views)

Pl. Politechniki 1, , , , 00-661

System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM. Oprogramowanie przeznaczone jest dla komputerów PC w minimalnej konfiguracji PC-386 z koprocesorem, kartą VGA oraz 2MB RAM. Pierwsze instalacje ...

AuthorWaldemar Izdebski et al.
AffiliationWarsaw University of Technology

Ocenia się, że obecnie pomiędzy 75% a 90% informacji wykorzystywanych przez różne organizacje jest związanych z informacją przestrzenną. Dzisiaj, administracja państwowa i lokalna, instytucje i służby komunalne, agendy związane z działalnością na rzecz oc ...

AuthorAndrzej Kolmer
File1994-SIS-67-79-KOLMER.pdf (349 views)

The Ostrava region is very high industrial area and it has extreme bad quality of environment. Sources of this problem are especially very developed industry and very high density of population. In respect of these facts there are many considerable activi ...

AuthorČestmír Kantor el al.
File1994-SIS-186-189-KANTOR.pdf (327 views)

Although nowadays wars are, regretfully, quite a common phenomenon, and since the Word War II there have been over 300 of them all over the Globe, a high quality informatical support to post-war projects is at its very beginning. However, we are proud to ...

AuthorDavorin Kerekovic

, , 90-924

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa podaje, że SIT (System Informacji o Terenie) jest formą organizacyjną kontrolowanego przepływu w państwie, lokalizowanej przestrzennie, standaryzowanej informacji o właściwościach terenu, jego podziałach ...

AuthorTadeusz Kośka et al.
AffiliationLodz University of Technology
File1994-SIS-080-089-KOSKA.pdf (324 views)

, , 61-712

Przy rozwiązywaniu zasygnalizowanych w tytule problemów istnieje konieczność analizy systemowej, metody badawczej z trzema założeniami: - ujmowanie opisanych obiektów nie jako elementów zależnych, lecz jako części składowych systemu, - przyjęcie tezy, ż ...

AuthorLeon Kozacki
AffiliationAdam Mickiewicz University in Poznan

Systemy informacji przestrzennej stają się coraz znaczniejszym środkiem pomocy w geowiedzy. Dotychczasowe osiągnięcia i rozwój technologii systemów informacji przestrzennej obniżyły próg akceptacji i doprowadziły uzyskane przestrzenne informacje do dużego ...

AuthorFranciszek Matuszek

Nowoczesnym środkiem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym oraz pomocą w planowaniu i rozwoju są systemy informacyjne. Systemy te stanowią nową dziedzinę, której rozwojowi sprzyjają współczesne osiągnięcia w zakres ...

AuthorFranciszek Matuszek

Województwo katowickie to obszar o powierzchni 6650km2 zamieszkuje około 4 milionów mieszkańców. Jest to województwo nietypowe ponieważ około 3,5 miliona mieszkańców żyje w silnie uprzemysłowionych 50 aglomeracjach miejskich zaś około 0,5 miliona mieszkań ...

AuthorFranciszek Matuszek

Prowadzenie działalności biurowej praktycznie nie jest możliwe bez stosowania środków informatycznych. Środki te, oprócz ułatwienia i przyśpieszenia pracy, odpowiednio zastosowane, umożliwiają uporządkowanie i usystematyzowanie szeregu działań oraz bieżąc ...

AuthorAndrzej Michalski
AffiliationPolitechnika Śląska

Krakowska 5, , , 32-300

Z inicjatywy prezydentów, burmistrzów i wójtów obszaru zlewni rzeki Białej Przemszy powstało Porozumienie Gmin "Szansa Białej Przemszy". Porozumienie zostało zawiązane 29.07.1992 r. stosownymi uchwałami Rad Gmin.

AuthorJozef Niewdana
AffiliationStowarzyszenie Szansa Białej Przemszy, DACPOL SERVICE

Plac Konesera 9, , , 03-736

www.esri.pl

W niniejszym referacie postaram się podzielić spostrzeżeniami z różnych wdrożeń Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) prowadzonych w różnych ośrodkach na terenie całego kraju zarówno przez administrację rządową jak i samorządową choć prowadzoną przez te ...

AuthorLech Nowogrodzki
AffiliationEsri Polska

Editors: Małgorzata Gajos-Gržetić, Sebastian Stach

Sample image

Send us an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or give us a call on (+48) 32 3689 716