You are here: Past GIS Conferences and Publications 02. FIL 1997

02. FIL 1997RSS

Add your listing here

International scientific conference: Wolność informacji i jej granice (Freedom of Information and its Limits). Poland: Katowice, Ustroń, 27-28 November 1997
 
Wolność informacji i jej granice. (Freedom of Information and its Limits). Katowice: SILGIS Center Association, 1997

,

Stosowanie określenia "nowa generacja praw" nie jest niczym niezwykłym w prawie konstytucyjnym, kiedy omawia się niektóre prawa osobiste, polityczne i socjalne, w miarę jak pojawiają się one w tekstach konstytucji kilku ostatnich dziesięcioleci. Jednakże ...

AuthorGeorge Kaminis, prof.
AffiliationUniversity of Athens

, , 01-938

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. zapewnia wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wolność ta jest ona unormowana wyraźnie i odrębnie obok społecznego przekazu stanowi zwieńczenie konstrukcji wolności informacyjnej rozumianej szerzej niż trady ...

AuthorIrena Lipowicz, prof.
AffiliationUniwersytet Śląski
E-mail

,

Przez prywatnoprawne ograniczenia dostępu do informacji rozumiem te instytucje i zasady prawne, które utrudniają pozyskanie lub (częściej) wykorzystywanie pozyskanych informacji, a wynikają z norm zaliczanych tradycyjnie do ius privatum. Chodzi w szczegól ...

AuthorAndrzej Szewc, prof.
AffiliationUniwersytet Śląski
File1997-FIL-018-025-SZEWC.pdf (320 views)

Niewątpliwie dostęp do informacji i jego ograniczenia mogą być przedstawione w takim układzie relacji między obywatelami a państwem, w którym uwypukla się znaczenie i rolę państwa i w takim, w którym ochrona pozycji prawnej (a też i faktycznej) obywatela ...

AuthorJan Boć prof. dr hab.
AffiliationUniwersytet Wrocławski
File1997-FIL-026-033-BOC.pdf (330 views)

Schottenbastei 10-16 (Juridicum), ,

staatsrecht.univie.ac.at/team/merli-franz/

Tezy: 1. Wymagania stawiane przez obywateli rozumianemu ogólnie państwu odnosząc się do udzielanych przezeń informacji mają fundamentalne znaczenie w dwu podstawowych aspektach. Po pierwsza umożliwiają powstawanie opinii publicznej niezależnej od ...

AuthorFranz Merli prof. dr hab.
AffiliationUniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
E-mail
File1997-FIL-034-037-MERLI.pdf (345 views)

,

Zasadnicze zmiany, jakie nastąpiły w obozie państw socjalistycznych, zapoczątkowane przez Polskę w latach osiemdziesiątych stanowią proces, którego zasięg i gwałtowność nie mogą się równać z żadnymi innymi wydarzeniami we współczesnej historii, oprócz, ...

AuthorDavorin Kereković prof. dr
AffiliationInstytut Przemysłu Naftowego, Zagrzeb, Chorwacja

pl. Defilad 1, , , 00-901

Ogólna koncepcja systemu informacji przestrzennej dla Polski była przedmiotem urzędowej, ogólnokrajowej konferencji, która obradowała w Legionowie w listopadzie 1994 roku pod patronatem i przy częściowym udziale osobistym ówczesnego Prezesa Rady Ministrów ...

AuthorBogdan Ney, Prof.
AffiliationPolska Akademia Nauk
File1997-FIL-044-052-NEY.pdf (331 views)

ul. Roosvelta 26, , , 41-800

Przemiany, które zaszły w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały, między innymi, określone skutki w sferze językowej. Z jednej strony, obserwujemy naturalny proces przywracania znaczeń pojęć, zniekształconych przez real ...

AuthorJan Kaźmierczak, Prof.
AffiliationPolitechnika Śląska
E-mail

‎pl. Politechniki 1, , , 00-661

Bertrand Russell napisał, że "Państwo to abstrakcja, nie odczuwa przyjemności ani bólu, obce mu są nadzieje czy obawy, to co wydaje się nam jego celem, jest w istocie celem jednostek, które nim kierują." Biorąc pod uwagę motto rozważań stwierdzenie jedne ...

AuthorZdzisław Adamczewski, Prof.
AffiliationPolitechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, , , 00-661

Informacje odgrywają coraz większe znacznie w naszej cywilizacji. Postęp techniczny czyni dostępnym coraz większe ich zasoby. Szczególną rolę odgrywa tu oczywiście Internet. W tej sytuacji problemem jest, nie tyle sprawne poruszanie się w gąszczu różnorod ...

AuthorEdward Nowak, doc. dr hab. et al.
AffiliationPolitechnika Warszawska
File1997-FIL-75-84-NOWAK.pdf (366 views)

Bankowa 12, , , 40-007

Prowadzone od początku lat 90- tych prace nad koncepcją reformy modelu administracji publicznej zaowocowały szeregiem kompleksowych opracowań. Dokonana w nich diagnoza obecnego systemu administracji ujawniła szereg słabości: chaotyczności i konfliktowość ...

AuthorBogdan Dolnicki, dr hab.
AffiliationUniwersytet Śląski
File1997-FIL-85-93-DOLNICKI.pdf (322 views)

Narutowicza 68, , , 90-136

Jawność i otwartość działania władz samorządowych należą do fundamentalnych wartości samorządu terytorialnego. Jawność i prawo do informacji nie mogą być totalne, niczym nieskrępowanie. Organicznie prawa obywatela do uzyskania informacji może nastąpić wył ...

AuthorEwa Olejniczak-Szałowska, dr
AffiliationUniwersytet Łódzki

Będzińska 39, , , 41-205

www.silgis.us.edu.pl

Państwowa służba geodezyjna i kartograficzna ma swój początek w zamierzchłych czasach Polski Ludowej. Już w roku 1945 utworzono (na wzorach sowieckich) Główny Urząd Pomiarów Kraju, który po kilku przekształceniach przyjął postać Głównego Urzędu Geodezji ...

AuthorJan Śliwka, dr
AffiliationStowarzyszenie SILGIS
File1997-FIL-98-102-SLIWKA.pdf (364 views)

1 Maja 50, , , 40-287

Wolność informacji traktować można jako zobowiązanie tych, którzy informacje rozpowszechniają, jak i tych którzy z informacji korzystają.

AuthorAndrzej Rączaszek, dr
AffiliationAkademia Ekonomiczna
E-mail

ul. Bankowa 11B, , , 44-100

czeslaw.martysz@us.edu.pl

Wśród różnorodnych form działania współczesnej administracji publicznej, wydawanie decyzji administracyjnych zajmuje wciąż poczesne miejsce. Oznacza to iż, w tej formie organ administracji publicznej w sposób jednostronny i władczy określa sytuacje prawną ...

AuthorCzesław Martysz, dr
AffiliationUniwersytet Śląski

Krakowska 51, , , 46-020

Systemem zintegrowanym nazywamy grupę współpracujących ze sobą programów, za pomocą których realizowane są związane ze sobą zadania. Podstawową cechą systemu zintegrowanego, wyróżniającą go spośród innego rodzaju oprogramowania, jest wspólny zestaw baz da ...

AuthorRafał Gęślicki, mgr inż.
AffiliationFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

,

"Dane przestrzenne mają podstawowe znaczenie dla stymulowania rozwoju gospodarczego, poprawy zasobów zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska... "

AuthorAdam Dobiński, mgr et al.
AffiliationGórnośląskie Centrum Informacji o Przestrzeni.

ul. Stefana Batorego 5, , , 02-591

Większość informacji zapisywanych zarówno na papierach przenoszonych przez owego urzędnika, jak i przechowywanych w systemach informatycznych dotyczy w bardziej lub mniej pośredni sposób osób fizycznych.

AuthorDariusz Kupiecki, mgr inż.
AffiliationMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
E-mail

ul. Stefana Batorego 5, , , 02-591

Od 10 października 1997 roku wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

AuthorWacław Zimny, mgr inż.
AffiliationMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
E-mail

ul. Bankowa 12, , , 40-007

Dane osobowe traktuje się jako dobra osobiste, a ich bezprawne wykorzystywanie lub ujawnienie jako zagrożenie lub naruszenie prawa do prywatności poddanego ochronie w art.23 i 24 kodeksu cywilnego. Na podstawie k.c można zażądać zaniechania działania powo ...

AuthorGrażyna Szpor, dr
AffiliationUniwersytet Śląski
Telephone32 359 22 22
File1997-FIL-141-147-SZPOR.pdf (346 views)

Editors: Małgorzata Gajos-Gržetić, Sebastian Stach

Sample image

Send us an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or give us a call on (+48) 32 3689 716