You are here: Past GIS Conferences and Publications 03. GIS Croatia 1998

03. GIS Croatia 1998RSS

Add your listing here

International Geographic Information Systems Conference and Exhibition „GIS Croatia 1998". Croatia: Osijek, 6-8 October 1998
 
International Geographic Information Systems Exhibition and Conference GIS Croatia 1998. Proceedings. Croatia: Croatian Information Technology Association – GIS Forum, The University of York, University of J. J. Strossmayer in Osijek, SILGIS Center Association, 1998

Gruška 20, , , 10000

Državna geodetska uprava kao državna upravna organizacija odgovorna je za stvaranje, održavanje i izdavanje službene kartografije u Hrvatskoj. Još ne tako davno konačni je proizvod službene kartografije bio karta u analognom obliku. Nove tehnološke mogućn ...

AuthorBranimir Gojčeta et al.
AffiliationDržavna geodetska uprava

Gruška 20, , , 10000

State Surveying Administration as the state administrative organisation, is responsible for the production, management and publishing of the official mapping in the Republic of Croatia. Not so long ago, the final product of the official cartography was a ...

AuthorBranimir Gojčeta et al.
AffiliationState Geodetic Administration

Krasińskiego 40, , , 40-019

Mnogo godina prije Drugog svjetskog rata Šleska je, a posebno područje Gornje Šleske, tretirana kao središte "teške crne industrije". Glavni proizvodi tog područja bili su ugljen i željezo, cink i željezo, te željezne konstrukcije. Jednostavan je pristup ...

AuthorAndrzej Michalski
AffiliationŠlesko tehničko sveučilište
E-mail

Krasińskiego 40, , , 40-019

For many years before WWII Silesia, especially Upper Silesia region was treated as a center of “black heavy industry”. The main products on this area were coal and iron, zinc and lead and also steel constructions. This simple approach has determined situa ...

AuthorAndrzej Michalski
AffiliationSilesian Technical University
E-mail

Manacka 1, , , 40-014

Kod pravnog pristupa informacijskoj potpori prostorne uprave u obzir treba uzeti statutarnu definiciju upravnih informacijskih sustava, pri čemu se pojam prostornog informacijskog sustava (G1S/LIS/SIM) shvaća na razne načine. Ako poput Keitha McCloya pros ...

AuthorGrażyna Szpor, Ph. D.
AffiliationSILGIS Center
E-mail

Manacka 1, , , 40-014

In legal approach to information support for spatial administration, a statutory definition of administrative information systems should be taken into consideration, whereas the notion of spatial information system (GIS/LIS/SIM) is perceived in various wa ...

AuthorGrażyna Szpor, Ph. D.
AffiliationSILGIS Center
E-mail

Będzińska 60, , , 41-200

Zemljovid okoliša (u Poljskoj zvan sozološkim zemljovidom) kartografska je prezentacija koja prikazuje prostorni izraz stanja prirodnog okoliša i uzroke i rezultate preobrazbi okoliša (negativnih i pozitivnih) i metoda zaštite okolišnih vrijednosti (Absal ...

AuthorDamian Absalon, et al.
AffiliationFaculty of Earth Sciences, University of Silesia
E-mail

Będzińska 60, , , 41-200

Environmental map (in Poland called sozologcal map) is a cartographic presentation in which a spatial expression of the natural environment state is shown as well as causes and results of the environment transformations (both negative and positive) and me ...

AuthorDamian Absalon et al.
AffiliationFaculty of Earth Sciences, University of Silesia
E-mail

, , YO10 5DD

Usvakoj Obnoviteljskoj situaciji, bilo od prirodnih ili ljudski prouzročenih događaja, moramo se suočiti s nizom zajedničkih izazova. Učinkovitost kojom se rješavaju takvi izazovi imat će glavni utjecaj na ukupni uspjeh, ili pak neuspjeh obnove. Mnoge od ...

AuthorSultan Barakat et al.
AffiliationPolitics, University of York
E-mail

, , YO10 5DD

In any recovery situation, be it from natural or man made events, a number of common challenges must be met. The effectiveness with which these challenges are dealt with will have a major impact on the overall recovery success, or failure. Many of the ide ...

AuthorSultan Barakat et al.
AffiliationPolitics, University of York
E-mail

58 Tz. Kennety Ave., ,

Članak čine dva glavna poglavlja: prvo je kratak pregled literature o GIS-u u poslovanju i napose o primjenama u istraživanjima tržišta. Drugo je referenca na Imenik prodavaonica ACNielsena, popis kontaktiran radi obuhvata podataka i uloge GIS-a pri obrad ...

AuthorCostas Hadjigeorgiou
AffiliationDepartment of Educational Sciences, University of Cypru...
E-mail

58 Tz. Kennety Ave., ,

The article is comprised of two main chapters: The first is a brief literature review about GIS in Business and especially market research applications. The second is a reference to ACNielsen Shops Directory, the census contacted to capture the data and t ...

AuthorCostas Hadjigeorgiou
AffiliationDepartment of Educational Sciences, University of Cypru...
E-mail

60 Bathurst Walk, , , SLO 9EQ

Tadžikistan, bivša pokrajina SSSR-a, poput većine dmgih siromašnijih pokrajina, pati od teških posljedica sveobuhvatnog građanskog rata na svojem teritoriju. Krijumčarenje droga i omžja preko Afganistana i Pakistana široko je rasprostranjeno u tom područj ...

AuthorEl Ghazzawi I., M.Sc.
E-mail

, , SLO 9EQ

Tajikistan, a former province of the U.S.S.R., like most of the other poorer provinces, are suffering severe conse-quences of the large scale civil war within their territories. Smuggling of drugs and weapons across the borders of Afghanistan and Pakistan ...

AuthorGhazzawi E.I., M.Sc.
E-mail

Nowe Ogrody 8/12, , , 80-803

I would like to thank the organizers for inviting me to deliver this paper. The paper presents Gdansk’s experience in the practical use of the idea of the Information Society at the level of local and regional self governments. We also want to show our e ...

AuthorPatrzek W.
AffiliationGdansk Institute of Technology

Mickiewicza 30, , , 30-059

Primjena GlS-a u geoznanostima u Poljskoj znatno je ograničena ograničenom dostupnošću digitalnih podataka. Takvi se podatci zapravo intenzivno proizvode radi zemljišnog planiranja, graditeljstva (napose vlasnički podatci), općinskih komunikacijskih i med ...

AuthorMagiera J.
AffiliationAGH, Faculty of Geology, Geopgysics and Environment Pro...
Telephone(+48 12) 617 2435
E-mail

Mickiewicza 30, , , 30-059

Application of the GiS in geosciences in Poland is considerably restricted by limited availability of digital data. Such data are actualy intensely produced for landuse planning, architecture (particularv property data), municipal communication and media ...

AuthorMagiera J.
AffiliationAGH, Faculty of Geology, Geopgysics and Environment Pro...
Telephone(+48 12) 617 2435
E-mail

Szwolezerow 9, , , 00-464

Centar za očuvanje povijesnog okoliša, Nacionalna ustanova za kulturu u Varšavi, Poljska, uključen je u mnoge projekte povezane s zaštitom i očuvanjem povijesnih parkova, vrtova, groblja i kulturnih okoliša. Jedan od njih je i projekt zaštite Parka Muskau ...

AuthorLidia Klupsz
AffiliationCentar za očuvanje povijesnog okoliša
E-mail

Szwolezerow 9, , , 00-464

The Centre for the Preservation of Historic Landscape, A National Institution for Culture in Warsaw, Poland, has been involved in many projects connected with the preservation and conservation of historic parks, gardens, cemeteries and cultural landscapes ...

AuthorLidia Klupsz
AffiliationCentre for the Preservation of Historic Landscape
E-mail

Stanka Vraza 4, , , 42000

Upis povijesne gradske jezgre na listu kulturne baštine UNESCO omogučava Varaždinu ulazak u programe i projekte UNESCO-a za međunarodnu suradnju članica, a povlači odgovornost i obavezu održavanja zaštićene kulturne baštine, na detiniranom standardu. Grad ...

AuthorMirko Husak
AffiliationDepartment of Cartography and Photogrammetry, Universit...
E-mail

Editors: Małgorzata Gajos-Gržetić, Sebastian Stach

Sample image

Send us an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or give us a call on (+48) 32 3689 716